O mně

  • Pocházím z Velkých Losin, gymnázium jsem absolvovala v Šumperku.
  • Psychologické vzdělání jsem absolvovala na Edith Cowan University v Západní Austrálii a na Univerzitě Palackého v Olomouci.
  • V roce 2006 jsem složila Státní rigorózní zkoušku z klinické psychologie.
  • V roce 2017 jsem byla jmenována soudní znalkyní.
  • Absolvovala jsem několik terapeutických kurzů a výcviků se zaměřením
    • na rodinnou terapii, párovou terapii, hypnoterapii, relaxační techniky, terapii  neverbálními technikami, kognitivně behaviorální terapii poruch příjmu potravy.
  • V roce 2008 jsem otevřela soukromou praxi v Říčanech, kde působím doposud.
  • V současné době žiji v Říčanech, jsem matkou tří děti.
  • Zájmy: jóga, letní i zimní sporty, ruční práce.