Co nabízím

  • Profesionální přístup
  • Diskrétnost a anonymitu (nejsem vázána smluvními vztahy s pojišťovnou, a proto nemusím o svých klientech vést dokumentaci pro pojišťovnu)
  • Změnu postojů k životním situacím
  • Krátké objednací termíny
  • Konzultace jsou možné i v anglickém jazyce