Pro děti

  • Posouzení školní zralosti pro děti předškolního věku
  • Diagnostika školních předpokladů (testy IQ)
  • Kurzy pro děti předškolního věku – rozvoj grafomotoriky, rozvoj zrakového a sluchového vnímání
  • Psycho-relaxační terapie s řízenou imaginací pro léčbu úzkostných stavů, psychosomatických potíží
  • Terapie poruch příjmu potravy (obezita, bulimie, anorexie)
  • Poradenství zaměřené na školní prospěch, výchovné potíže školních i předškolních dětí
  • Kariérové poradenství